Om Volvo Cars InternalCars

Anläggningar inom Volvo Cars:

* testa bilar

* skapa VDN

* lägg ut bilar för trading

* skapa MB Certified och VDN

* skapa Volvo Selekt och VDN

 

Köpande handlare:

* lägg bud på Volvo Cars tradingbilar

 

 

Tjänsterna baseras på InternalCars Remarketing-system från InternalCars Europe AB - ni når oss på support@internalcars.com